Асқаров Осим Олимович

ТТА Фармакология кафедраси ассистенти

 Таълим:

2009-2015 йй. Тошкент тиббиёт академияси, тиббий профилактика  факультети

2015 –2017 йй. – Тошкент тиббиёт академияси, Фармакология кафедраси магистри

Иш фаолияти:

2009-2015 йй..- Тошкент тиббиёт академияси  талабаси

2015 –2017 йй. – Тошкент тиббиёт академияси, Фармакология кафедраси магистри

2017й.-Тошкент тиббиёт академияси, Фармакология кафедраси ассистенти

Нашр қилинган илмий ишлари охирги 5 йил мобайнида:

Мақолалар ва тезислар:

  1. Investigation of immunomodulating effect of Converin. “Актуальные вопросы и проблемы фармации” Тошкент 2015, 19-20 ноябр Тошкент Фармацевтика институти Аллаева М.Ж., Асқаров.О.О.,Кдырниязова С.А.
  2. Сачратқи ва унинг тиббиётда қўлланиши “Ўзбекистонда табиий бирикмалар кимёсининг ривожи ва келажаги”   Илмий-амалий конференсия материаллари тўплами Тошкент, 2016, 18-19 май,  С.252.

Аллаева М.Ж., Асқаров О.О., Кдырниязова С.А.

  1. Convolvulus arvensis L. Қуруқ экстрактининг фармакологик хусусиятлари, Илмий мақола, Ўзбекистон фармац
    евтик хабарномаси. Ташкент. 2017, №1.-70-72 , Аллаева М.А., Ачилов Д.Д., Кдирниязова С.А., Аскаров О.О.
  2. Сачратқи ўсимлиги дамламаси ва қуруқ экстрактининг ўткир заҳарлилигини ўрганиш, тезис Биология ва тиббиёт муаммолари/Халқаро илмий журнал, Самарқанд, 2017.№2.1(95).- б. 482-483, Аскаров О.О., Кдирниязова С.А., Аллаева М.Ж.

1. google scholar. https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=K0Gp6hcAAAAJ&view_op=list_works&citft=1&email_for_op=osimolimuli%40gmail.com&sortby=title

2.orcid_