Хакимов Зиявиддин Зайнутдинович

 кафедра профессори

МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ

09.1970- 09.1972  йй.   –  ТошДавТИ изланувчи-тадкикотчи

09.1972- 09.1975  йй.   –  ТошДавТИ Фармакология каф. аспиранти

09.1975- 09.1976  йй.   –  Фармакология каф. ассистенти

09.1976-09.1981   йй.   –  МИТЛ катта илмий ходими

09.1981-11.1990   йй.   –  МИТЛ нинг биокимё булим бошлиги

11.1990-03.1997   йй.   –  МИТЛ рахбари

03.1998                   й.     –   Ички назорат ва мониторинг булими рахбари, 0,5 ст.

1998-2005             йй.   –  Фармакология кафедра мудири

2005-2007             йй.   –  Тошкент Тиббиёт Академияси Фармакология  кафедра   мудири.

09.2007                  й.     –   х.в.  –  Тошкент Тиббиёт Академияси Фармакология  кафедраси профессори

google scholar_

ORCID_