Илмий ишлар

Кафедрада чоп этилган илмий ишлар

 

 

 

 

 

 

1  2015 йилда чоп этилган илмий ишлар рўйхати

2. 2016 йилда чоп этилган илмий ишлар рўйхати 

3. Кафедра ходимлари томонидан чоп этилган услубий кулланмалар

4. Кафедра ходимларининг 2018-2019 йилда чоп этилган илмий ишлар рўйхати